Lime är tjockare än vatten

Om du lägger en citron och en lime i vatten, flyter citronen men limen sjunker. De må se lika ut, men citron har lägre densitet än vatten varför den flyter, och lime med sin något högre densitet än vatten sjunker.