Partners

Vardag.nu har genomgått ett ägarskifte och för närvarande pågår en intensiv återuppbyggnadsfas. Webbplatsen www.vardag.nu är designad, byggd av, och underhålls av Vardag.nu utan inblandning av utomstående ägare/parter. Huvudfokus ligger på goda och nyttiga recept som går snabbt och lätt att tillaga till vardags för att möta upp ett ökande vardagstempo, men även recept för helg och fest. Vi noterar i det yttersta allergener i recepten pga en ökande födoämnesallergi. Majoriteten av innehållet på webbplatsen är framtaget av Vardag.nu med enkla medel för att återspegla den enkelhet vi vill förmedla.

Sponsrade inlägg kommer att taggas med “Detta är ett sponsrat inlägg från…” och bifogade länkar kommer att markeras med sponsored eller nofollow enligt Googles riktlinjer.

Nätverket

Vardag.nu är en del av ett nätverk av flera hemsidor som framgent kommer att knytas samman när innehållet är anpassat för att kopplas samman mellan de olika hemsidorna. Nätverket/hemsidorna innefattar områden inom bl.a. recept och matlagning, onlinetjänster och shopping, resursplanering, personlig utveckling, profiltryck och kläder, samt webbdesign. Ett samarbete skulle kunna sträcka sig över flera av hemsidorna/områdena om det berör fler än ett.

Sociala medier

Vi finns även på sociala medier. För närvarande görs bara samarbeten via hemsidan. Vi samarbetar med privatpersoner, organisationer och företag.

Produkttester

Produkttester görs inom ramen för godkännande av produkten i förväg. Produkttester innefattar även test av tjänster. Testprodukter skickas endast enligt överenskommelse. Vardag.nu bekostar inte frakt, emballage eller retur. Vardag.nu förbehåller sig rätten att utföra opartiska produkttester, samt att betyg/utfall av test inte kan påverkas av andra parter. I produkttester ingår publicering av testresultatet på hemsidan, men Vardag.nu förbehåller sig rätten att inte publicera/dela testresultatet ex. i händelse att testresultatet skulle vara av sådan art att det kan skada Vardag.nu.
Vardag.nu förbehåller sig rätten att behålla produkten efter utfört test om inget annat är överenskommet.

Pris

Pris för sponsrade inlägg/sponsrat innehåll/produkttester inkl. publicering på hemsidan innehåll enligt överenskommelse. Utöver offererat pris kan eventuella kostnader för ex. transport, inköp, etc. tillkomma enligt överenskommelse.

Kontakta oss via partner[at]vardag.nu om ni är intresserade av ett samarbete.